WIZYTY DOMOWE

Wizyty domowe dla dorosłych i dzieci powyżej 6 r.ż.

Promocyjna cena lekarskiej wizyty domowej - 200zł

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, gdy niemożliwe jest dotarcie do przychodni, chory może liczyć na pomoc także w warunkach domowych.  Zespoły wyjazdowe PETRA MEDICA składające się z lekarza i ratownika, całodobowo realizują wizyty domowe na zasadach komercyjnych:

  • w przypadkach ostrych schorzeń i nagłych zachorowań, a także gdy wymaga tego stan podopiecznego,
  • w przypadkach zaostrzeń chorób przewlekłych z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia;
  • zawsze wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia osobiste stawienie się w poradni,
  • kiedy istnieją inne okoliczności, ograniczające dostęp do świadczeń w poradni.

W zbliżającym się okresie zwiększonych zachorowań, aby poprawić dostępność do wizyt domowych dla pacjentów komercyjnych uruchomiliśmy dodatkowe zespoły lekarsko-ratownicze, które w trybie pilnym zrealizują zgłoszoną wizytę domową. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest podanie domięśniowo leków lub wykonanie badania EKG.

Rejestracja wizyty odbywa się za pośrednictwem infolinii Petra Medica i jest koordynowana przez przeszkolonych dyspozytorów medycznych.

Wizyty przyjmowane są z terenu Warszawy oraz okolic podwarszawskich: Międzylesia, Ząbek, Marek, Sulejówka i in., w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych stolicy.

Porada w trybie wizyty domowej powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia, natomiast w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi porady mogą być wykonane w terminie ustalonym z pacjentem.

Napisz do nas

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20