Zadbaj o swoje płuca!

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) Cel programu profilaktyki chorób odtytoniowych, kierowany jest do osób powyżej 18-tego roku życia palących tytoń

Palenie tytoniu jest poważną i przewlekłą chorobą. Niestety w Polsce jest szeroko rozpowszechnione i znacząco wpływa na długość oraz jakość życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet. Najczęściej palą Polacy w średnim wieku (między 30 a 50 rokiem życia), mieszkańcy dużych miast, gdzie kobiety palą równie często jak mężczyźni.

Cel programu profilaktyki chorób odtytoniowych

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworami, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Do kogo skierowany jest program profilaktyki chorób odtytoniowych

Etap podstawowy programu skierowany jest do osób powyżej 18-tego roku życia palących tytoń, w zakresie poradnictwa antytytoniowego oraz dla osób pomiędzy 40-tym a 65-tym rokiem życia, które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy) w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii).

Opis problemu chorób odtytoniowych

Najczęściej od tytoniu uzależnieni są Polacy w średnim wieku, nisko wykształceni, pochodzących z biednych warstw społecznych lub bezrobotni. To oni najczęściej ponoszą zdrowotne i społeczno-ekonomiczne koszty palenia i wymagają specjalistycznego i refundowanego leczenia uzależnienia od tytoniu. Polacy palą także dużo (mężczyźni – 20 papierosów dziennie, a kobiety 15), długo (średnio 20 lat) i wcześnie rozpoczynają palenie. Raport HBSC z roku 2010 przedstawiający badania zachowań zdrowotnych młodzieży wskazuje, że próby palenia tytoniu od 11-tego roku życia deklaruje już 16,9% chłopców i 9,4% dziewcząt. Natomiast systematycznie, codziennie pali 0,8% chłopców i 0,3% dziewcząt w wieku 11 – 12 lat. W wieku 13 – 14 lat pali już systematycznie 6,9% chłopców i 4,6% dziewcząt. Ok. 50% palaczy posiada symptomy uzależnienia od tytoniu, a 15% uzależnionych jest biologicznie od nikotyny.

Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na Świecie, przede wszystkim u mężczyzn w średnim wieku. Szacunki epidemiologiczne wykazują, że w populacji mężczyzn w wieku 35 – 69 lat ok. 60% zgonów na wszystkie nowotwory złośliwe, 40% zgonów na choroby układu krążenia, 70% zgonów na schorzenia układu oddechowego i 20% zgonów na inne schorzenia, np. układu pokarmowego jest związane w Polsce z paleniem tytoniu. Łącznie, palenie jest odpowiedzialne za ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.

Więcej informacji oraz rejestracja do Programu profilaktyki chorób odtytoniowych jest dostępna w rejestracji Petra Medica Sp.zo.o

Napisz do nas

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20