Pracownia audiometrii Telefon: +48 22 740 20 20

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Badanie audiometryczne jest subiektywną metodą pozwalającą określić rodzaj oraz stopień upośledzenia zmysłu słuchu.

 

Audiometria jest metodą badania słuchu. Najczęściej wykonywane badanie audiometryczne - audiometria tonalna - jest subiektywną metodą  pozwalającą na ocenę progu slyszenia oraz określenie rodzaju i stopnia upośledzenia tego zmysłu, a także przyczyn ubytku słuchu. Badanie pozwala na dobranie odpowiedniego kierunku leczenia.

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy). Do ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi oznaczającej zasłyszany dźwięk, osoba badająca zmniejsza głośność. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez badanego. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha przeciwnego.

Wyniki są prezentowane w postaci krzywych – audiogramów. Krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego. Badanie jest bezbolesne, może być wykonywane wielokrotnie.

Możesz wpisać tylko część nazwy
Wybierz odp. kategorię
Audiometria
diagnostyka
70 zł

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20