Poradnia psychologiczna Telefon: 22 740 20 20

Środa 8:00-11:00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Psychologia to nauka badająca mechanizmy  i prawa rządzące psychiką i zachowaniem człowieka.

Formy pomocy psychologicznej to między iinymi psychoterapia, psychoedukacja czy poradnictwo psychologiczne. Poradnictwo jest bardzo szeroką, aczkolwiek mało sformalizowaną metoda leczenia. W poradnictwie psycholog wspiera pacjenta i towarzyszy mu w pokonywaniu trudności. 

Psychoterapia jest stosowaniem w praktyce metod psychologicznych w celu pomocy osobom zmagajacym się z trudnościami psychicznymi. Jej celem jest poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania pacjenta. 

Istnieje wiele nurtów terapeutycznych. Ich cechą wspólną jest zorientowanie na metody psychologiczne, w odróżnieniu od psychiatrii, gdzie nacisk położony jest na farmakoterapię oraz metody medyczne. W przypadku niektórych zaburzeń oprócz psychoterapii konieczne są konsultacje psychiatryczne.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (cognitive – behavioral therapy) to metoda pracy o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju oraz zachowania.

W porównaniu z innymi rodzajami terapii jest metodą krótkoterminową – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań, podczas których pacjent uczy się nowego sposobu myślenia, który bardziej sprzyja zdrowiu. Do pracy często włączane są techniki relaksacji czy trening uważności.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest stosowana w pracy z osobami, które cierpią między iinymi z powodu:

  • depresji oraz innych zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń psychosomatyczych.

Pracując w ramach nurtu poznawczo -  behawioralnego terapeuta oraz pacjent są ekspertami działającymi wspólnie dla polepszenia zdrowia pacjenta, razem opracowując sposoby na pokonanie trudności, których doświadcza pacjent.

Badania

procedury medyczne

jak się przygotować
Możesz wpisać tylko część nazwy
Wybierz odp. kategorię
Badanie możłiwości intelektualnych
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie predyspozycji zawodowych
konsultacje lekarskie
160 zł
Badanie struktury osobowości
konsultacje lekarskie
160 zł
Konsultacja psychologiczna
konsultacje lekarskie
140 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej
konsultacje lekarskie
120 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej
konsultacje lekarskie
170 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej w języku angielskim
konsultacje lekarskie
170 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej w języku angielskim
konsultacje lekarskie
200 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 1 spotkanie
konsultacje lekarskie
70 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 10 spotkań
konsultacje lekarskie
650 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 15 spotkań
konsultacje lekarskie
945 zł
Trening Umiejętności Społecznych - 5 spotkań
konsultacje lekarskie
340 zł

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20